20 kwietnia 2013 r.
Happening "Ślad".
19 kwietnia 2009 r.
Happening "Ślad".
O godzinie 14:00 na ulicy Podwalnej, gdzie przed II wojną światową znajdowała się synagoga, zebrali się radomianie, by wziąć udział w happeningu Zbigniewa Wieczorka i uczniów klasy 1D VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Najbardziej charakterystyczna była chwila, gdy uczniowie rozsypali kolorowy piasek w kształt litery alef. Zbigniew Wieczorek objaśnił zebranym sens wydarzenia:
"Ten znak to pierwsza litera alfabetu hebrajskiego: alef. Jest ona dla Żydów znakiem jedności z Bogiem, bardzo dla nich ważnym. Proszę więc o chwilę zadumy. Chcemy przywrócić temu miejscu świętość, bo nie można normalnie żyć, jeśli tego nie uczynimy. Nie wiemy jak długo pozostanie tu ten mistyczny znak. My wynieśmy z tego wydarzenia ślad świętości tego miejsca w naszej pamięci. Postarajmy się, aby nie zaginął."
Luty 2008 r.
Wizyta Zbigniewa Wieczorka i Iwony Grześkiewicz w Izraelu.
Głównym celem wizyty było dotarcie do żyjących w Izraelu absolwentów Gimnazjum Towarzystwa "Przyjaciół Wiedzy" w Radomiu, przeprowadzenie z nimi wywiadów na temat szkoły. Interesowało nas także życie codzienne w Radomiu w okresie międzywojennym oraz podczas okupacji.
18 kwietnia 2008 r.
Uroczystości upamiętniające ofiary Holocaustu. "Marsz Pamięci" i wystawa "Getto w Radomiu kwiecień 1941 - sierpień 1942".
19 i 20 kwietnia 2007 r.
Uroczystość z okazji 90-lecia Gimnazjum Towarzystwa "Przyjaciół Wiedzy"
Dzień pierwszy
Dzień drugi - Sesja popularnonaukowa na temat: "Społeczność żydowska Radomia w I poł. XX wieku - kultura - zagłada - rozproszenie."
19 kwietnia 2006 r.
Happening "Jestem..." - Ciąg dalszy historii Gimnazjum Towarzystwa "Przyjaciół Wiedzy".
Współczesny wygląd budynku przy Kilińskiego 13.