Tableau klasy maturalnej z roku 1937 przechowywane w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu..