Zdjęcia ze zbiorów Jehudy Rozenberga.
Komentarz do zdjęcia wykonany przez Lolę Singer.
Zdjęcie było własnością Kormana (imię?), który przybył z Ameryki do Izraela i przekazał zdjęcie wraz z opisem Jerzykowi (Jehudzie) Rozenbergowi. W spisie nie zidentyfikowano wielu osób. Według Loli Singer fotografia pochodzi prawdopodobnie z roku szkolnego 1932/33 i nie przedstawia jednej klasy, być może są to uczestnicy wycieczki szkolnej.
Lista osób znajdujących się na zdjęciu:
I rząd siedzących od lewej:
• Rubin (zastrzelony w małym getcie w Radomiu)
• Edek Zylbersztajn ur. w 1922 r.,nie ukończył gimnazjum, po wojnie mieszkał w Ameryce
• nieznany
Szraga Worcman – nauczyciel języka hebrajskiego
Mina Rosen – nauczycielka języka niemieckiego
• Rafał Holzkenner – nauczyciel arytmetyki
• Hela Granek ur. w 1922 r.
• Borkowska
• nieznany
środkowy rząd, od lewej:
• Norymberska
• Riwka Eisman, ur. w 1921 r., po wojnie mieszkała w Ameryce
• Worcmanówna
• Sofia (Sofka) Tyniewicka ur. w 1923 r.
• Neuman
• nieznany
• nieznany
• Sankiewicz
• Rózia Fuchsbrauner
• Cytrynówna?
rząd najwyższy od lewej:
• Emek Buszacki
Mietek Rozenberg, ur. w 1921 r.
• Dudek Dawidson, po wojnie żył w Izraelu
• Grynberg
• Andzia Leslau ur. w 1922 r.
• Heniek Cwajghaftyk ur. w 1920 r., żyje w Izraelu pod nazwiskiem Cwi Anafi
• Goldstein (umarł w czasach szkolnych)
• Moniek Zylbersztajn
• Weisbord żyje w Afuli w Izraelu
• Korman po wojnie w Ameryce.