Materiały z Radomskiego Archiwum dotyczące Gimnazjum Towarzystwa "Przyjaciół Wiedzy"
Ogłoszenie 8 klasowego Gimnazjum Męskiego i Żeńskiego Przyjaciół Wiedzy w Radomiu o zapisach do szkoły z 1920 r.
APR, Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 sygn. 248.
"Ku Wyżynom" strona tytułowa czasopisma Gimnazjum Towarzystwa "Przyjaciół Wiedzy" w Radomiu nr. 1 z 1923 r.
APR, Zbiór materiałów różnej proweniencji , teczka 16. poz. 7.
"Jutrzenka" strona tytułowa czasopisma Gimnazjum Towarzystwa "Przyjaciół Wiedzy" w Radomiu nr. 2 z 1921 r.
APR, Zbiór materiałów różnej proweniencji , teczka 16. poz. 10.
Afisz nawołujący do wzięcia udziału w odsłonięciu pomnika Ku czci Żydów Radomskich.
APR Okręgowy Komitet Żydowski sygn. 13.