Zdjęcia ze zbiorów Władysława Morawskiego uzyskane w styczniu 2012.